Αναζήτηση

Χρήστες

Έχουμε 78 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home Μισθοδοσία Μισθοδοσία Μόνιμων
Μισθοδοσία Μόνιμων - ΔΙΠΕ Λέσβου

Μισθοδοσία Μονίμων

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ

Ξεκινάει από 01/01/2018 η χορήγηση ΜΚ σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι χορηγήσεις ΜΚ θα γίνονται κάθε 2 μήνες.

Η διαφορά μεταξύ όλων των κλιμακίων είναι 59 ευρώ.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν ελάμβαναν Προσωπική διαφορά το παραπάνω ποσό δεν αλλάζει κατά την χορήγηση ΜΚ.

Όσοι, όμως, ελάμβαναν προσωπική διαφορά τότε το παραπάνω ποσό μειώνεται ανάλογα το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

Αν η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το 59 θα πάρει αύξηση αλλά θα χαθεί η προσωπική διαφορά και στα αναδρομικά ΜΚ θα έχει θετικό καθαρό ποσό.

Αν είναι μεγαλύτερη από το 59 δεν παίρνει αύξηση η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 59 ευρώ και στα αναδρομικά ΜΚ θα έχει αρνητικό καθαρό ποσό.

Π.χ. αν κάποιος είχε προσωπική διαφορά 29 ευρώ η αύξηση που θα πάρει είναι 59-29=30 ευρώ και θα χάσει την προσωπική διαφορά.

Αν άλλαζε ΜΚ την 19/03/2018 τα αναδρομικά που θα πάρει μέχρι την 31/03/2018 είναι

ΜΚ: 59*13ημέρες/30ημέρες=25,57

Πρ. Διαφ. -29*13ημέρες/30ημέρες=-12,57

ΣΥΝΟΛΑ: 13,00 ΕΥΡΩ που μαζί με τις κρατήσεις το καθαρό ποσό θα είναι περίπου 6 ευρώ.

αν κάποιος είχε προσωπική διαφορά 124 ευρώ δεν παίρνει αύξηση εφόσον ναι μεν ανεβαίνει ο Βασ. Μισθός λόγω αλλαγής κλιμακίου αλλά μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 59 ευρώ. έτσι ενώ οι αποδοχές του παραμένουν οι ίδιες το καθαρό ποσό του μήνα τους θα είναι λιγότερο σε σχέση με τον προηγούμενο αφού όλες οι κρατήσεις γίνονται στον νέο Βασ. Μισθό του Νέου ΜΚ.

Αν άλλαζε ΜΚ την 19/03/2018 τα αναδρομικά που θα πάρει μέχρι την 31/03/2018 είναι

ΜΚ: 59*13ημέρες/30ημέρες=25,57

Πρ. Διαφ. -59*13ημέρες/30ημέρες=-25,57

ΣΥΝΟΛΑ: 0,00 ΕΥΡΩ που μαζί με τις κρατήσεις (που γίνονται πάνω στο ποσό του ΜΚ δηλαδή το 25,57) το καθαρό ποσό θα είναι περίπου -6 ευρώ.

 

Από 01/01/2018 αφαιρούνται 2 Έτη Μισθολογικής Προϋπηρεσίας που αφορούν τα έτη 2016 - 2017

σύμφωνα με τον Ν. 4354/2015 αρ. 26 παρ. 3. Προσοχή!!!! Τα παραπάνω έτη αφορούν μόνο την

μισθολογική Προϋπηρεσία, δηλαδή τις χορηγήσεις ΜΚ. Η εκπαιδευτική Προϋπηρεσία και η συντάξιμη

δεν μεταβάλλεται.

Έτσι από τα ενημερωτικά του Μαρτίου και εφεξής στον "ΣΥΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ" θα είναι τα έτη με

αφαιρούμενα τα 2 έτη του 2016- 2017.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΙΣΘ/ΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ο ΚΑΘΕ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ "ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡ ΕΠΟΜ ΜΚ".

 

 

 

Στο αρχικό αυτό στάδιο δεν χρειάζεται να εισάγετε κωδικό PIN

ΑΦΜ: ΜΗΝΑΣ:

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

1. Ενημερώνουμε τους Εκπαιδευτικούς ότι δεν θα δίνεται από την Υπηρεσία μας Βεβαίωση Μηνιαίων Αποδοχών. 'Εχετε την δυνατότητα να την εκτυπώνετε από εδώ.

 

2. Όσοι έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, η προϋπηρεσία τους που αναγράφεται στο ενημερωτικό είναι μαζί με τα πλασματικά έτη. Προστίθενται 4 έτη για τους έχοντες μεταπτυχιακό και 12 έτη για τους έχοντες διδακτορικό.

 


 

 

 

 


Δημοφιλή

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα


Designed by Voipwebnet Solutions