Αναζήτηση

Χρήστες

Έχουμε 66 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home Τελευταία Νέα
Τελευταία Νέα

ΈγγραφαDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Αφίσα_ΣΜΕΑΕ&ΤΕnew!Tooltip 05/17/2024 Hits: 25

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.

file icon ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗnew!hot!Tooltip 05/16/2024 Hits: 204

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

file icon ΨΧΛ046ΝΚΠΔ-2ΧΝTooltip 05/01/2024 Hits: 149

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

file icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝhot!Tooltip 04/26/2024 Hits: 243

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του προγραμματισμού του διδακτικού έτους 2024 – 2025, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών, που αφορούν στο επόμενο διδακτικό έτος, θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου 2024, βάσει του άρθρου 125, ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/τ.Α/20-04-2022).

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά μακροχρόνιες άδειες, πλέον των είκοσι (20) ημερών, με ή χωρίς αποδοχές, σχετικές με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών και την ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.

Παρακαλούμε τους διευθυντές/-ντριες και προϊσταμένους/-ες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο μέσο, είτε αυτοί υπηρετούν στη σχολική μονάδα, είτε βρίσκονται σε καθεστώς άδειας.

file icon 34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25_9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υhot!Tooltip 04/05/2024 Hits: 622
file icon 34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025_ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1hot!Tooltip 04/05/2024 Hits: 559
file icon 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ_Α ΚΥΚΛΟΣ 2024_ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4 hot!Tooltip 04/05/2024 Hits: 626
file icon 65ΡΘ46ΝΚΠΔ-ΛΞΗhot!Tooltip 04/04/2024 Hits: 372

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

file icon Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2024hot!Tooltip 03/28/2024 Hits: 510

Σας κοινοποιούμε το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης για το έτος 2024 και

παρακαλούμε για τις ενέργειές σας κατά τα οριζόμενα στην με αριθμό πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ)

εγκύκλιο μεταθέσεων.

file icon 6Χ6346ΝΚΠΔ-ΥΧ0hot!Tooltip 03/12/2024 Hits: 494

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

file icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024hot!Tooltip 03/08/2024 Hits: 1683

Σας ανακοινώνουμε τον Οριστικό Πίνακα Μορίων για Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση σχολικού έτους 2023-2024 της ΔΠΕ Λέσβου.

file icon Ψ0ΛΚ46ΝΚΠΔ-ΓΑΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΑΝ_Μ_ΘΡ Β_ΑΙΓhot!Tooltip 02/23/2024 Hits: 721
file icon (6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025hot!Tooltip 02/22/2024 Hits: 977
file icon ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗhot!Tooltip 02/22/2024 Hits: 223

«Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Πολυθεσίας του ν.1256/1982 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 35791/09-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Σας ενημερώνουμε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που:

α) κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή

β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση στον δημόσιο τομέα ή σε άλλο φορέα του στενού ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου,

έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν «Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1256/1982» για Πολυθεσία-Πολυαπασχόληση στην υπηρεσία μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

file icon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2023-2024hot!Tooltip 02/07/2024 Hits: 1290

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης σχολικού έτους 2023-2024.

Επί του ανωτέρω πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την Τετάρτη 07/02/2024  έως την Τρίτη 13/02/2024, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.les.sch.gr

« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »
Σελίδα 1 από 44


Δημοφιλή

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα


Designed by Voipwebnet Solutions