Αναζήτηση

Χρήστες

Έχουμε 69 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home Σχολικές μονάδες Κατηγορία Μοριοδότησης Νηπιαγωγείων
Κατηγορία Μοριοδότησης Νηπιαγωγείων

Κατηγορία Μοριοδότησης Νηπιαγωγείων

Νηπιαγωγεία Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1 1ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330136 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
2 2ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330137 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
3 3ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330141 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
4 4ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330147 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
5 5ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330148 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
6 6ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330151 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
7 7ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330162 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
8 8ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330200 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
9 9ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330215 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
10 10ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330224 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
11 11ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330237 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
12 12ο Νηπ. Μυτιλήνης 1/θέσιο 9330238 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
13 13ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9520763 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
14 14ο Νηπ. Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330071 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
15 Νηπ/γειο Αγ.Μαρίνας 1/θέσιο 9330211 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
16 Νηπ/γειο Αγιάσου 2/θέσιο 9330193 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
17 Νηπ/γειο Αφάλωνα 1/θέσιο 9330232 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
18 Νηπ/γειο Βαρειάς 2/θέσιο 9330217 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
19 Νηπ/γειο Βρίσας 1/θέσιο 9330178 Ζ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
20 Νηπ/γειο Ιππείου 2/θέσιο 9330179 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
21 Νηπ/γειο Κάπης 1/θέσιο 9330189 Ζ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
22 Νηπ/γειο Κ.Τρίτους 2/θέσιο 9330160 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
23 Νηπ/γειο Κεραμείων 1/θέσιο 9330204 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
24 Νηπ/γειο Λισβορίου 1/θέσιο 9330207 Ζ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
25 Νηπ/γειο Λ.Θερμής 2/θέσιο 9330186 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
26 Νηπ/γειο Λουτρών 2/θέσιο 9330180 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
27 Νηπ/γειο Μανταμάδου 2/θέσιο 9330154 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
28 Νηπ/γειο Μεγαλοχωρίου 1/θέσιο 9520992 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
29 Νηπ/γειο Μεσαγρού 1/θέσιο 9330181 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
30 Νηπ/γειο Μιστεγνών 1/θέσιο 9330190 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
31 Νηπ/γειο Μόριας 2/θέσιο 9330167 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
32 Νηπ/γειο Νέων Κυδωνιών 1/θέσιο 9330212 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
33 Νηπ/γειο Παλαιοκήπου 2/θέσιο 9330182 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
34 Νηπ/γειο Παμφίλων 2/θέσιο 9330239 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
35 Νηπ/γειο Παναγιούδας 2/θέσιο 9330202 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
36 1ο Νηπ/γειο Παπάδου 2/θέσιο 9330157 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
37 Νηπ/γειο Περάματος 2/θέσιο 9330192 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
38 Νηπ/γειο Πηγής 1/θέσιο 9330203 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
39 1ο Νηπ/γειο Πλωμαρίου 2/θέσιο 9330139 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
40 2ο Νηπ/γειο Πλωμαρίου 2/θέσιο 9330149 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
41 Νηπ/γειο Τρύγονα 2/θέσιο 9330140 Ζ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
42 Νηπ/γειο Πολιχνίτου 2/θέσιο 9330205 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
43 Νηπ/γειο Σκοπέλου 2/θέσιο 9330150 Ε Α΄ΛΕΣΒΟΥ
44 Νηπ/γειο Ταξιαρχών 1/θέσιο 9330226 Δ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
45 Νηπ/γειο Χαλίκων 1/θέσιο 9930183 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
46 Ειδικό Νηπ.Μυτιλήνης 2/θέσιο 9330146 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
47 Νηπ."Πλάτωνος" (Ιδιωτικό) 1/θέσιο 73301001 Γ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
Νηπιαγωγεία 1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου


Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1 Νηπ/γειο Αγ.Παρασκευής 2/θέσιο 9330143 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
2 Νηπ/γειο Αγρας 2/θέσιο 9330144 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
3 Νηπ/γειο Άντισσας 2/θέσιο 9330142 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
4 Νηπ/γειο Βατούσας 1/θέσιο 9330218 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
5 Νηπ/γειο Δαφίων 2/θέσιο 9330194 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
6 Νηπ/γειο Ερεσού 1/θέσιο 9330227 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
7 1ο Νηπ/γειο Καλλονής 2/θέσιο 9330166 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
8 2ο Νηπ/γειο Καλλονής 2/θέσιο 9520860 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
9 Νηπ/γειο Σκάλα Καλλονής 1/θέσιο 9330187 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
10 Νηπ/γειο Μεσοτόπου 2/θέσιο 9330185 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
11 Νηπ/γειο Μήθυμνας 2/θέσιο 9330165 Η Α΄ΛΕΣΒΟΥ
12 Νηπ/γειο Παρακοίλων 1/θέσιο 9330191 Ζ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
13 Νηπ/γειο Πελόπης 1/θέσιο 9330235 Ζ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
14 Νηπ/γειο Πέτρας 2/θέσιο 9330225 Η Α΄ΛΕΣΒΟΥ
15 Νηπ/γειο Σιγρίου 1/θέσιο 9330208 Ι Α΄ΛΕΣΒΟΥ
16 Νηπ/γειο Σκαλοχωρίου 1/θέσιο 9330188 Η Α΄ΛΕΣΒΟΥ
17 Νηπ/γειο Σκουτάρου 2/θέσιο 9330145 Η Α΄ΛΕΣΒΟΥ
18 Νηπ/γειο Στύψης 2/θέσιο 9330153 Η Α΄ΛΕΣΒΟΥ
19 Νηπ/γειο Συκαμινέας(Λεπέτυμνος) 1/θέσιο 9330233 Θ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
20 Νηπ/γειο Φίλιας 1/θέσιο 9330168 Η Α΄ΛΕΣΒΟΥ
21 Νηπ/γειο Χιδήρων 1/θέσιο 9330209 Ι Α΄ΛΕΣΒΟΥ
22 Νηπ. Ειδικό Καλλονής 1/θέσιο 9521258 ΣΤ Α΄ΛΕΣΒΟΥ
Nηπιαγωγεία του 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου


Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
1 1ο Νηπ/γειο Μύρινας 2/θέσιο 9330092 Ζ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
2 2ο Νηπ/γειο Μύρινας 2/θέσιο 9330091 Ζ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
3 3ο Νηπ/γειο Μύρινας 2/θέσιο 9330210 Ζ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
4 4ο Νηπ/γειο Μυρινας 2/θέσιο 9330236 Ζ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
5 Νηπ/γειο Αγ.Δημητρίου 2/θέσιο 9330170 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
6 Νηπ/γειο Αγ.Ευστρατίου 1/θέσιο 9330172 Ι Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
7 Νηπ/γειο Ατσικής 2/θέσιο 9330156 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
8 Νηπ/γειο Βάρους 1/θέσιο 9330228 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
9 Νηπ/γειο Θάνους 1/θέσιο 9330176 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
10 Νηπ/γειο Κάσπακα 1/θέσιο 9330171 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
11 Νηπ/γειο Κοντιά 1/θέσιο 9330111 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
12 Νηπ/γειο Κοντοπουλίου 1/θέσιο 9330114 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
13 Νηπ/γειο Μούδρου 2/θέσιο 9330161 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
14 Νηπ/γειο Νέας Κούταλης 2/θέσιο 9330174 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
15 Νηπ/γειο Πλατέος 1/θέσιο 9330219 Ζ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
16 1/θ Ειδ. Νηπ/γειο Καλλιθέας 1/θέσιο 9520702 Θ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ
 


Δημοφιλή

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα


Designed by Voipwebnet Solutions