Αναζήτηση

Χρήστες

Έχουμε 219 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home Τελευταία Νέα
Τελευταία Νέα

ΈγγραφαDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2023-2024new!Tooltip 06/18/2024 Hits: 45

Ενημερώνουμε τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς ότι θα αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους οργανική θέση στις 21/06/2024.

file icon 6Ψ5Ξ46ΝΚΠΔ-ΛΩΝTooltip 06/10/2024 Hits: 117

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2024

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣTooltip 06/06/2024 Hits: 129

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης: «Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024».

 

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕhot!Tooltip 06/04/2024 Hits: 373

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων είναι από σήμερα Τρίτη 04-06-2024 έως και την Κυριακή 09-06-2024 και ώρα 23:59.

file icon ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥhot!Tooltip 06/04/2024 Hits: 220

Αμοιβαίες μεταθέσεις εντός περιοχής διορισμού

Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από/σε σχολική μονάδα  εντός περιοχής διορισμού της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με προθεσμία έως και 15-06-2024.

file icon ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ- ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2023-2024hot!Tooltip 05/31/2024 Hits: 2339

Ενημερώνουμε τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς ότι θα αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους τοποθέτηση στις 21 Ιουνίου 2024.

file icon 9-compressed_compressedhot!Tooltip 05/20/2024 Hits: 442

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της Ένταξης  των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνομάθειας ή/και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ πρόσφυγες/μετανάστες), καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣhot!Tooltip 05/20/2024 Hits: 1327

Η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων είναι από σήμερα Δευτέρα 20/05/2024 έως και την Παρασκευή 24/05/2024 και ώρα 00:00.

Επιπλέον, ενημερώνουμε τις/τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής ότι η αντίστοιχη πρόσκληση θα  ανακοινωθεί μετά  την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΑΙΘΑ η οποία θα αφορά σε συμπληρωματική μετάθεση, ανακλήσεις μετάθεσης και διορθώσεις μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών.

file icon Αφίσα_ΣΜΕΑΕ&ΤΕhot!Tooltip 05/17/2024 Hits: 414

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.

file icon ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗhot!Tooltip 05/16/2024 Hits: 763

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

file icon ΨΧΛ046ΝΚΠΔ-2ΧΝhot!Tooltip 05/01/2024 Hits: 448

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

file icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΩΝhot!Tooltip 04/26/2024 Hits: 601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του προγραμματισμού του διδακτικού έτους 2024 – 2025, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., για τη χορήγηση μακροχρόνιων αδειών, που αφορούν στο επόμενο διδακτικό έτος, θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου 2024, βάσει του άρθρου 125, ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/τ.Α/20-04-2022).

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά μακροχρόνιες άδειες, πλέον των είκοσι (20) ημερών, με ή χωρίς αποδοχές, σχετικές με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών και την ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.

Παρακαλούμε τους διευθυντές/-ντριες και προϊσταμένους/-ες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο μέσο, είτε αυτοί υπηρετούν στη σχολική μονάδα, είτε βρίσκονται σε καθεστώς άδειας.

file icon 34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25_9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υhot!Tooltip 04/05/2024 Hits: 943
file icon 34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025_ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1hot!Tooltip 04/05/2024 Hits: 852
file icon 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ_Α ΚΥΚΛΟΣ 2024_ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4 hot!Tooltip 04/05/2024 Hits: 915
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »
Σελίδα 1 από 45


Δημοφιλή

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα


Designed by Voipwebnet Solutions