ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το υπ΄αρ. πρ.: 34522/ Ε3/26-3-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα: «Εμβολιασμός εκπαιδευτικών με αδιάθετες δόσεις εμβολίων σε Εμβολιαστικά Κέντρα», ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία γέννησης του/της τελευταίου/ας ειδοποιηθέντα/σης Εκπαιδευτικού, ΕΕΠ, ΕΒΠ,Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στα Εμβολιαστικά Κέντρα είναι ως εξής: Σάββατο 3 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 19-01-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 16-10-1962 Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 01-05-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 19-06-1963 Τρίτη 6 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 27-06-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-11-1963 Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 30-07-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-11-1963 Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 11-08-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-11-1963 Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 12-09-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 27-02-1964 Σάββατο 10 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 07-10-1962 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 27-02-1964 Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 20-06-1963 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 19-07-1964 Τρίτη 13 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 20-09-1963 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-08-1964 Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 16-11-1963 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-08-1964 Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 29-03-1964 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-08-1964 Παρασκευή 16 Απριλίου 2021:Στη Λέσβο: 16-04-1964 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 20-08-1964 Σάββατο 17 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 07-06-1964 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 15-08-1964 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Τρίτη 20 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 28-10-1964 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 23-02-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 25-03-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Παρασκευή 23 Απριλίου 2021:Στη Λέσβο: 25-03-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Σάββατο 24 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 21-06-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 01-07-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Τρίτη 27 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 09-11-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 23-08-1964 Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 09-11-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-02-1965 Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 :Στη Λέσβο: 09-11-1965 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-02-1965 Τρίτη 4 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 09-04-1966 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-02-1965 Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 15-06-1966 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-02-1965 Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 30-10-1966 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 04-02-1965 Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 12-11-1966 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-12-1965 Σάββατο 8 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 16-03-1968 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-12-1965 Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 16-03-1968 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-12-1965 Τρίτη 11 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 21-05-1972 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 03-12-1965 Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 14-03-1973 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 01-01-1974 Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 14-12-1991 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 01-01-1974 Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 :Στη Λέσβο: 11-09-1996 Στη Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο: 01-01-1974