Αναζήτηση

Χρήστες

Έχουμε 155 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home Τελευταία Νέα
Τελευταία Νέα

ΈγγραφαDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝhot!Tooltip 11/21/2023 Hits: 4019

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024.

Επί των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την Τρίτη 21-11-2023 έως την Παρασκευή 24-11-2023, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.les.sch.gr

file icon 6ΓΞΡ46ΝΚΠΔ-6Α9hot!Tooltip 11/09/2023 Hits: 1156

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

file icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝhot!Tooltip 11/03/2023 Hits: 1398
file icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΩΝ ΔΙΠΕ ΛΕΣΒΟΥhot!Tooltip 11/03/2023 Hits: 1253

Οι τοποθετούμενες/οι Υποδιευθύντριες/ες παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία το αργότερο εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης τοποθέτησης.

file icon ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μhot!Tooltip 10/26/2023 Hits: 1373
file icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΝΗΠΓΕΙΩΝhot!Tooltip 10/26/2023 Hits: 1503

Οι τοποθετούμενες/οι Προϊσταμένες/οι παρακαλούνται να αναλάβουν υπηρεσία το αργότερο εντός  δυο  (2) εργάσιμων ημερών.

file icon ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝhot!Tooltip 10/26/2023 Hits: 833

Κατόπιν της υπ. αριθμ. 16ης/26-10-2023 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Λέσβου αναρτάται ο Πίνακας Δεκτών Υποψήφιων Υποδιευθυντών.

Ως εκ τούτου, εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα, παρακαλούνται όλες/οι οι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα όπως υποβάλλουν στην/στον Διευθύντρια/ή της σχολικής μονάδας αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, το οποίο υπέβαλαν με την υποψηφιότητά τους στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου για τη διατύπωση γνώμης των Διευθυντριών/ών .

 

 

file icon 90Χ346ΝΚΠΔ-ΓΘ1 hot!Tooltip 10/20/2023 Hits: 1306

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

file icon 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ (1) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗhot!Tooltip 10/19/2023 Hits: 1632

 

Σας κοινοποιούμε την ανακοινοποίηση της με αριθ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) Εγκύκλιο  με Θέμα: « Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024», όπως μας εστάλη από το ΥΠΑΙΘΑ.

file icon 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ Εγκύκλιος Μεταθέσεωνhot!Tooltip 10/13/2023 Hits: 1709

Σας κοινοποιούμε την υπ΄αριθμ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024».

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

file icon Ψ9ΩΟ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤhot!Tooltip 10/04/2023 Hits: 1354

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

file icon ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝhot!Tooltip 09/29/2023 Hits: 660

Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου προχώρησε σε τροποποίηση των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Υπ.Αριθμ.Πρωτ. 6661/25-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΞΞ46ΝΚΠΔ-ΗΓΠ) με θέμα: «Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου».

Υπ.Αριθμ.Πρωτ. 6662/25-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΗΨ46ΝΚΠΔ-Α1Π) με θέμα: «Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προϊσταμένων  Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου».

Η τροποποίηση αφορά την προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων με καταληκτική προθεσμία την 13η Οκτωβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή.

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΛΕΣΒΟΥhot!Tooltip 09/25/2023 Hits: 738

Οι υποψήφιες/οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π υποβάλλουν την αίτηση τους αυτοπροσώπως στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (Αγίου Συμεών 17, Μυτιλήνη) είτε ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pyspe@dipe.les.sch.gr από σήμερα Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023.

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τοποθέτηση Προϊσταμένης/ου  σχολικής μονάδας».

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΛΕΣΒΟΥhot!Tooltip 09/25/2023 Hits: 673

Οι υποψήφιες/οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση τους αυτοπροσώπως στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λέσβου (Αγίου Συμεών 17, Μυτιλήνη) είτε ηλεκτρονικά  στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pyspe@dipe.les.sch.gr από σήμερα Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023 .

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τοποθέτηση Υποδιευθύντριας/ή  σχολικής μονάδας».

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝhot!Tooltip 09/18/2023 Hits: 837

Οι ενδιαφερόμενες/οι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pyspe@dipe.les.sch.gr από σήμερα Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τοποθέτηση Αναπληρώτριας/ή Διευθύντριας/ή σχολικής μονάδας».

 Δημοφιλή

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα


Designed by Voipwebnet Solutions