Αναζήτηση

Χρήστες

Έχουμε 47 επισκέπτες συνδεδεμένους
Home Τελευταία Νέα
Τελευταία Νέα

ΈγγραφαDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Αιτηση για αμοιβαία μετάθεση 2024hot!Tooltip 03/28/2024 Hits: 750

Σας κοινοποιούμε το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης για το έτος 2024 και

παρακαλούμε για τις ενέργειές σας κατά τα οριζόμενα στην με αριθμό πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ)

εγκύκλιο μεταθέσεων.

file icon 6Χ6346ΝΚΠΔ-ΥΧ0hot!Tooltip 03/12/2024 Hits: 690

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

file icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024hot!Tooltip 03/08/2024 Hits: 1910

Σας ανακοινώνουμε τον Οριστικό Πίνακα Μορίων για Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση σχολικού έτους 2023-2024 της ΔΠΕ Λέσβου.

file icon Ψ0ΛΚ46ΝΚΠΔ-ΓΑΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΑΝ_Μ_ΘΡ Β_ΑΙΓhot!Tooltip 02/23/2024 Hits: 898
file icon (6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025hot!Tooltip 02/22/2024 Hits: 1157
file icon ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗhot!Tooltip 02/22/2024 Hits: 270

«Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Πολυθεσίας του ν.1256/1982 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 35791/09-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Σας ενημερώνουμε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που:

α) κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή

β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση στον δημόσιο τομέα ή σε άλλο φορέα του στενού ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου,

έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν «Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1256/1982» για Πολυθεσία-Πολυαπασχόληση στην υπηρεσία μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

file icon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2023-2024hot!Tooltip 02/07/2024 Hits: 1370

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης σχολικού έτους 2023-2024.

Επί του ανωτέρω πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την Τετάρτη 07/02/2024  έως την Τρίτη 13/02/2024, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.les.sch.gr

file icon Έγγραφο_2024-02-06_092154hot!Tooltip 02/06/2024 Hits: 806

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

file icon Στοιχεία εκτέλ προϋπ ΙΑΝ 2024 ΨΔΑ046ΝΚΠΔ-ΓΝΒhot!Tooltip 02/01/2024 Hits: 759

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

file icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣhot!Tooltip 01/12/2024 Hits: 520

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

file icon 9Β7Κ46ΝΚΠΔ-4ΡΡhot!Tooltip 01/08/2024 Hits: 842

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

file icon ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική Πρόσκληση_Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗhot!Tooltip 12/18/2023 Hits: 1029

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

file icon ΨΑ5Ζ46ΝΚΠΔ-ΤΔΦhot!Tooltip 12/11/2023 Hits: 974

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

file icon ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024hot!Tooltip 12/05/2023 Hits: 1914

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024.

file icon ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2023-2024hot!Tooltip 12/05/2023 Hits: 640

Σας ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα αιτήσεων μετάθεσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Επί του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την Τρίτη 5/12/2023 έως και την Παρασκευή 8/12/2023 αποκλειστικά την ηλεκτρονική διεύθυνση pyspe@dipe.les.sch.grΔημοφιλή

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα


Designed by Voipwebnet Solutions