Δυστυχώς εισαγάγατε λανθασμένο ΑΦΜ ή κωδικό PIN. Παρακαλώ ξαναπροσπαθείστε ώστε να εμφανιστεί η μισθοδοσία σας στη παρακατω φόρμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Αγ. Συμεών 17 - Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251037387
Α.Φ.Μ. 999689886

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

παράγραφος 3 άρθρου 83 ν. 2238/1994

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :   ΤΗΛΕΦΩΝΟ :  
Α. Φ. Μ. .:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :


ΙΙ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΥΓ/ΚΗ ΠΕΡΙΘ.
Μ.Τ.Π.Υ.
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΑΡΤ. 3%
ΑΠΕΡΓΙΑ
Ο.Α.Ε.Δ.
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡ/ΚΕ
ΕΙΣΦ. ΑΛΛ/ΓΥΗΣ 3986/10
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Τ.Π.Δ.Υ.
ΟΓΑ ΧΑΡΤ 20%
0.00
ΣΥΝΟΛΑ

 

ΙΙΙ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Διάταξη Νόμου που περιέχει την απαλλαγή
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
Σύνολο Κρατησεων για τις αμοιβές που απαλαχθηκαν ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΑ  

 

 

 

 

   
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 28/02/2018
   
Η ΒΕΒΑΙΟΥΣΑ
   
ΣΤΡΑΤΑΚΗ - ΣΥΒΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

Επιστροφή